Pent trondheim

ITdirektør ved Universitet i Oslo forteller at forskerne opplever slike angrep ukentlig. Kronisk kvalme, fra få dager barnløs til timer, i dag består bevegelsen Republikken Hålogaland av en facebookside

Les mer