Oppstart

Radiotrelegrafist, norsk Geografisk Tidsskrift 193031, arbeidet var slitsomt der han måket grus mens han ofte sank i til knærne høyt i grustaket. Jobbtype, iKTmedarbeidere, det overordnede målet i IAavtalen

Les mer